Vietinbank ước đạt 13.000 tỷ đồng lợi nhuận sau nửa năm

Vietinbank là một trong những ngân hàng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) cho biết, hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2021 đã có những chuyển biến tích cực: dư nợ tín dụng tại 30/6 ước đạt 1,06 triệu tỷ, tăng 4,8% so với cuối năm 2020, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 1,2 triệu tỷ, tăng 3,4% so với năm 2020. Nguồn vốn CASA bình quân có sự cải thiện đáng kể.

Thu thuần hoạt động dịch vụ đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ, trong đó các khoản thu dịch vụ đạt kết quả tốt là thu bảo lãnh và thu từ mảng ngân hàng điện tử; thu từ xử lý rủi ro cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Nhờ hiệu quả kinh doanh được cải thiện đi kèm với chất lượng tài sản của VietinBank tiếp tục được quản trị tốt, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng ở mức 1,38%, là mức thấp so với trung bình ngành, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 109%.

Ban lãnh đạo ngân hàng ước tính lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt khoảng 13 nghìn tỷ đồng. Trong đó riêng quý I lợi nhuận trước thuế của Vietinbank đã đạt hơn 8.000 tỷ đồng.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, VietinBank là một trong những ngân hàng tiên phong thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội và đặc biệt là chung tay, chia sẻ cùng Chính phủ và cộng đồng trong việc phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, VietinBank đã trao tặng hơn 160 tỷ đồng cho công tác phòng, chống đại dịch. Đồng thời, VietinBank đang miễn phí cho toàn bộ giao dịch chuyển tiền của khách hàng cá nhân và tổ chức tới các tài khoản tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết: Những kết quả tích cực trên đến từ sự nỗ lực của toàn hệ thống, là kết quả của quá trình kiên định trong tái cấu trúc toàn diện hoạt động, thực hiện chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2045 của Vietinbank.

Trong đó, tập trung chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, thay đổi phương thức cạnh tranh, phát triển giải pháp ngân hàng, tài chính hiện đại, tổng thể, toàn diện cho khách hàng, cung ứng dịch vụ theo chuỗi liên kết, chuyển đổi số mạnh mẽ, nâng cao năng lực tư vấn, đáp ứng tối đa nhu cầu tài chính của khách hàng.

Trong thời gian tới, VietinBank tiếp tục nâng cao năng lực tài chính để tạo nguồn lực cho phát triển dài hạn; cơ cấu mạnh mẽ hoạt động kinh doanh; điều chỉnh cơ cấu tài sản có sinh lời, tài sản có rủi ro; tiếp tục đổi mới về quản trị điều hành, kiểm soát theo hướng thực chất để nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững.

Trần Anh