Tundra: “Tiềm năng thị trường mới nổi, cận biên là không thể bàn cãi, khu vực này sẽ có hiệu suất tốt trong những năm tới”

Tundra đánh giá việc lãi suất toàn cầu đang ở mức thấp sẽ giúp nhà đầu tư hướng tới các thị trường mới nổi, cận biên. Nhiều quốc gia trong khu vực mới nổi, cận biên đã trải qua một vài cuộc khủng hoảng và giờ sẽ bước vào giai đoạn tươi đẹp. Tundra nhấn mạnh tiềm năng của khu vực này trong dài hạn là không thể bàn cãi.

Tundra Sustainable Frontier Fund, quỹ chuyên đầu tư vào khu vực cận biên, mới nổi vừa công bố báo cáo hoạt động với hiệu suất danh mục tăng 7,6% trong tháng 12 (tính theo USD), tích cực hơn so với mức tăng 6% của chỉ số MSCI FM và mức tăng 7,2% của MSCI EM.

Tính chung năm 2020, hiệu suất danh mục Tundra Sustainable Frontier Fund tăng 28,2%, vượt trội so với mức tăng 7,3% của MSCI FM. Thành tích ấn tượng của Tundra trong năm qua có đóng góp lớn từ các thị trường như Việt Nam, Bangladesh, Nigeria.

Tại thời điểm cuối năm 2020, quy mô danh mục Tundra Sustainable Frontier Fund đạt 203,2 triệu USD, trong đó Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 của quỹ với tỷ trọng 23%, xếp sau Pakistan với tỷ trọng 25%.

Top 10 cổ phiếu lớn nhất danh mục Tundra Sustainable Frontier Fund có sự hiện diện của 4 cổ phiếu Việt Nam, bao gồm FPT (tỷ trọng 7%), HPG (4,3%), LPB (3,5%) và MSN (3,4%).

Top 10 cổ phiếu lớn nhất danh mục Tundra Sustainable Frontier Fund

Tundra đánh giá danh mục đầu tư của quỹ hiện đang được định giá với P/E Forward 10,7 lần. Quỹ kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận cho toàn bộ các công ty trong danh mục đầu tư hơn 11% vào năm 2021, qua đó đưa P/E Forward còn 9,4 lần.

Tundra Sustainable Frontier Fund ước tính giá trị danh mục

Trong năm 2020, đồng USD đã suy yếu gần 9% so với Euro. Tundra cho biết việc đồng USD suy yếu thường trùng với giai đoạn hiệu suất tích cực của TTCK khu vực cận biên và mới nổi. Không những vậy, một điểm cần lưu ý là các thị trường mới nổi, cận biên đã có hiệu suất kém hơn các thị trường phát triển từ cuối năm 2010 đến mùa xuân năm 2020.

Tundra đánh giá việc lãi suất toàn cầu đang ở mức thấp sẽ giúp nhà đầu tư hướng tới các thị trường mới nổi, cận biên. Nhiều quốc gia trong khu vực mới nổi, cận biên đã trải qua một vài cuộc khủng hoảng và giờ sẽ bước vào giai đoạn tươi đẹp. Tundra nhấn mạnh tiềm năng của khu vực này trong dài hạn là không thể bàn cãi.

Bên cạnh đó, Tundra cũng cho rằng các thị trường mới nổi, cận biên hiện đang có định giá thấp, không chỉ thấp với các TTCK Phát triển mà còn đang định giá thấp so với lịch sử chính các thị trường này. Với những lý do trên, Tundra tin rằng các thị trường khu vực mới nổi, cận biên sẽ có hiệu suất tốt trong những năm tới.

Minh Anh