Tiểu sử ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 thay cho ông Trần Thanh Mẫn, người đã được bầu làm Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Đỗ Văn Chiến

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Sinh ngày 10/11/1962 tại Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Kỹ sư Nông nghiệp

10/1986 - 10/1988

Phó phòng Hành chính - Tổng hợp, trường Đại học Nông nghiệp III Bắc Thái

11/1988 - 7/1993

Trợ lý kỹ thuật, Trưởng phòng Điều độ sản xuất, Phó giám đốc Xí nghiệp Nông công nghiệp chè Tân Trào thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp chè Việt Nam

8/1993 - 11/1994

Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

12/1994 - 1/1996

Phó trưởng ban Tài chính - Quản trị Tỉnh ủy Tuyên Quang

2/1996 - 2/1998

Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang

3/1998 - 7/2001

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

8/2001 - 6/2009

Phó chủ tịch rồi Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang

4/2006

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X

6/2009 - 7/2011

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

1/2011

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI. Đại biểu Quốc hội khóa XIII

8/2011 - 2/2015

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

2/2015- 4/2016

Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

4/2016

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

6/4/2021

Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

12/4/2021

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Quang Huy