Thủ trưởng các cơ quan TP.HCM phải làm việc trực tiếp tại trụ sở

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong 15 ngày, từ 0h ngày 9-7.

Lãnh đạo phải làm việc trực tiếp tại trụ sở

Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí không quá 1/3 số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở, riêng lực lượng vũ trang, ngành Y tế TP phải bố trí đảm bảo 100% quân số. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải làm việc trực tiếp tại trụ sở, chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại công sở.

TP yêu cầu dừng toàn bộ các cuộc họp tại cơ quan công sở, ngoại trừ các cuộc họp chống dịch, các cuộc họp để xử lý các vấn đề cấp bách của đơn vị. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định và chịu trách nhiệm việc tổ chức các cuộc họp tại cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo không tập trung quá 10 người trong một phòng và phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế . 

Làm việc tại nhà, báo cáo kết quả công việc

Ngoài ra, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phân công, giao việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua kết quả công việc, không để công việc bị đình trệ, đặc biệt là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật và các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp . 

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang cư trú tại các địa bàn được thiết lập vùng phong tỏa được bố trí làm việc trực tuyến tại nhà. 

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại nhà có trách nhiệm thường xuyên cập nhật tình hình công việc của cơ quan, đơn vị và báo cáo tiến độ, kết quả công việc cho người đứng đầu trực tiếp thông qua sử dụng công nghệ thông tin, đảm bảo liên lạc thông qua điện thoại di động 24/24h. 

Chấp hành nghiêm túc sự phân công công tác của Thủ trưởng, hoàn thành đúng tiến độ công việc được giao, không di chuyển ra khỏi nhà nếu không thuộc các trường hợp thật sự cần thiết và chịu trách nhiệm về việc không chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch và quy tắc 5K của Bộ Y tế .

Thực hiện các yêu cầu về khai báo y tế điện tử tại TP.HCM, khai bảo y tế trước khi vào làm việc tại trụ sở. 

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng chỉ đạo tạm dừng các đoàn thanh tra, kiểm tra chưa cần thiết. Trường hợp cần thiết thanh tra, kiểm tra phải hạn chế số lượng người tham gia và thay đổi hình thức thanh tra, kiểm tra phù hợp. Tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

TUYẾT MAI