Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XIII với số phiếu cao.

Theo kết quả bầu cử công bố tối ngày 30/01/2021 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng sinh ngày 27/3/1968 có trình độ chuyên môn thạc sỹ kinh tế phát triển. Đến nay, bà Nguyễn Thị Hồng đã có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng.

Bà Nguyễn Thị Hồng được Chính phủ giới thiệu để phê chuẩn giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay ông Lê Minh Hưng chuyển sang làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng từ tháng 11/2020.

Ngày 12 tháng 11 năm 2020, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, bà Nguyễn Thị Hồng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với 97,08% số phiếu tán thành. Bà chính thức trở thành nữ Thống đốc đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời là người phụ nữ đầu tiên đứng đầu một Bộ, cơ quan ngang Bộ về kinh tế.

Ngoài Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch VietinBank Lê Đức Thọ và Chủ tịch Vietcombank Nghiêm Xuân Thành cũng nằm trong số 180 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đây cũng là lần đầu tiên trúng cử uỷ viên Ban chấp hành Trung ương khóa này.

Thu Thuỷ