Thống đốc Nguyễn Thị Hồng làm Chủ tịch Ngân hàng Chính sách Xã hội

Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN sẽ kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Lê Minh Hưng.

Tại Quyết định 1989/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được điều động, phân công công tác khác.

Trước đó, ngày 12/11, Quốc hội đã phê chuẩn bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức vụ Thống đốc NHNN Việt Nam. Ngày 16/11, tại trụ sở NHNN Việt Nam, Thủ tướng đã trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc NHNN Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hồng, 52 tuổi, quê tại Hà Nội, từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trước khi trở thành nữ thống đốc đầu tiên. Năm 2019, bà Hồng được Forbes Việt Nam vinh danh là một trong 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam.

Thu Thủy