Thêm 02 thủ tục của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia

Từ ngày 20/9/2021, 02 thủ tục “Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu” và “Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Ngày 15/9/2021, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 4451/TCHQ-CNTT thông báo việc triển khai thủ tục trên tới các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu Giấy chứng nhận chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và Giấy chứng nhận chất lượng phân bón nhập khẩu trên Hệ thống Xử lý điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ hải quan tại các Chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác Giấy chứng nhận chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và Giấy chứng nhận chất lượng phân bón nhập khẩu và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các chứng từ đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã nhận được Văn bản số 1599/BVTV của Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đề nghị triển khai thực hiện kết nối thủ tục trên qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo Cục Bảo vệ thực vật, 02 thủ tục “Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu” và “Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu” đã hoàn thiện việc xây dựng phần mềm cũng như tổ chức đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng.

Để phần mềm thực hiện thủ tục hành chính sớm được triển khai phục vụ người dân, doanh nghiệp, Cục Bảo vệ thực vật đã đề nghị Tổng cục Hải quan chính thức vận hành phần mềm thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính nêu trên và thông báo đến hải quan các tỉnh, thành phố về việc triển khai thủ tục từ ngày 20/9/2021.

PV.