Quốc hội thông qua 5 Nghị quyết miễn nhiệm trong sáng 6/4

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang đã trình bày 5 dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm trong phiên làm việc sáng 6/4.

Toàn bộ 5 dự thảo Nghị quyết đều đã được Quốc hội bấm nút thông qua, bao gồm các Nghị quyết riêng biệt miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, miễn nhiệm các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; miễn nhiệm Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội; miễn nhiệm Tổng thư ký Quốc hội và miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Cụ thể, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội được miễn nhiệm bao gồm các ông Phan Thanh Bình, Phạm Xuân Dũng, Nguyễn Văn Giàu, Trần Văn Túy, Nguyễn Hạnh Phúc và Hồ Đức Phước. Nghị quyết miễn nhiệm Chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội được miễn nhiệm bao gồm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục-Thanh niên-Thiếu niên-Nhi đồng Phan Thanh Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Phạm Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu.

Hai Nghị quyết còn lại miễn nhiệm Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc.

Nghị quyết miễn nhiệm bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được 451/452 đại biểu có mặt thông qua. Nghị quyết miễn nhiệm một số ủy viên UBTVQH và Nghị quyết miễn nhiệm Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội đều có có 448/448 đại biểu có mặt tán thành. Nghị quyết miễn nhiệm Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đều có số phiếu 449/449 đại biểu có mặt tán thành.

Đây là lần đầu tiên trong Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thông qua 5 Nghị quyết miễn nhiệm trong một buổi sáng. Cũng trong chương trình làm việc, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước; Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các ĐBQH sau đó sẽ thảo luận tại đoàn về các nhân sự được đề cử.

Linh Anh