Nơi động phòng của vua và hoàng hậu ở Tử Cấm Thành

Nơi động phòng của đế - hậu không nằm ở tẩm cung chính của 2 người, mà diễn ra ở một nơi ít người biết đến - Khôn Ninh cung. Đây là nơi nhà Thanh dùng để tế trời đất, và khi Tử Cẩm Thành có đại hôn, nơi đây trở thành tân phòng của vua và hoàng hậu.

VietNamNet TV