Những nữ thống đốc ngân hàng quyền lực trên thế giới

Trong số "nữ tướng" ngân hàng quyền lực trên thế giới có bà Nguyễn Thị Hồng - nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử thành lập Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hồng là một trong số ít nữ Thống đốc Ngân hàng quyền lực trên thế giới hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Hồng vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo PV