Nguy cơ già hóa các đoàn nghệ thuật truyền thống

VTV.vn - Không chi trả ngân sách để ký HĐLĐ mới đang là trở ngại để tìm nguồn lực trẻ trong khi các đoàn nghệ thuật truyền thống vốn đã rất khó khăn trong tìm nguồn kế cận.

Sau gần 5 năm thực hiện Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, nhiều bất cập đang khiến các đơn vị nghệ thuật gặp nhiều khó khăn trong hoạt động.

Các nghệ sỹ trẻ được Nhà hát Tuồng Việt Nam cất công tìm kiếm, đãi ngộ, đào tạo 4 năm mới tốt nghiệp tháng 6 vừa qua. Tất cả đều mới chỉ 18 đôi mươi, vừa hào hứng ra với sân khấu thì bị áp quy định mới không được ký hợp đồng dài hạn, chỉ được ký hợp đồng vụ việc bằng nguồn thu ngoài ngân sách. Cố gắng hết sức, co kéo các nguồn, nhà hát chỉ trả được cho các em hơn 2 triệu/tháng. Không đủ sức trụ lại với nghề, mới tốt nghiệp 3 tháng, khóa học có 36 em thì đã có 9 em chuyển việc khác.

3 năm nay, Nhà hát Cải lương Việt Nam không thể tuyển mới dù năm nào cũng có các sinh viên giỏi tốt nghiệp. Những diễn viên trong biên chế thì ngày một lớn tuổi, khó lòng tạo được sức hút sân khấu. Biết vậy, nhưng cải lương ngày càng ít đất diễn, nguồn thu không có, lấy gì để chi trả cho diễn viên trẻ nếu Nhà nước không hỗ trợ?

5 năm trước, chính Nhà nước triển khai đề án miễn giảm học phí, cấp học bổng cho sinh viên theo học sân khấu truyền thống. Nay trồng cây đến ngày hái quả thì chính sách chi trả lương lại chặn cánh cửa cống hiến của họ. Nhà nước lãng phí nguồn đầu tư, nghệ sỹ lãng phí thời gian tuổi trẻ, còn những mất mát lâu dài của nghệ thuật truyền thống thật khó mà đo đếm hết được.

Ban Thời sự