Năm Bảy Bảy (NBB) huy động thành công 490 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 11%

Theo đó, tổ chức mua vào toàn bộ 490 tỷ đồng trái phiếu NBB là Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), chiếm 100% tổng lượng đã phát hành trái phiếu đợt này.

Mới đây, CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã chứng khoán: NBB) đã thông báo về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm mục đích huy động vốn.

Cụ thể, Công ty đã phát hành 490 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 36 tháng với lãi suất cố định 11%/năm trong năm đầu tiên; các kỳ trả lãi tiếp theo là định kỳ 6 tháng/lần với lãi suất tối thiểu 11%/năm. Ngày phát hành là 11/6/2021.

Tài sản đảm bảo cho lượng trái phiếu này bao gồm toàn bộ tài sản, quyền tài sản tại dự án Khu Dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi; quyền phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư giữa NBB và Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm; các cổ phiếu do CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM sở hữu; và các tài sản khác.

Theo đó, tổ chức mua vào toàn bộ 490 tỷ đồng trái phiếu NBB là Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), chiếm 100% tổng lượng đã phát hành trái phiếu đợt này.

Về kết quả kinh doanh, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 390,5 tỷ đồng tăng 37% so với cùng kỳ. Đặc biệt, hoạt động tài chính mang về cho NBB 123 tỷ đồng doanh thu, hoạt động khác có lãi 14 tỷ đồng. Công ty cho biết doanh thu tài chính đến từ chuyển nhượng 14% quyền tham gia đầu tư dự án Sơn Tịnh – Quảng Ngãi. Đồng thời trong kỳ công ty ghi nhận doanh thu từ hoạt động BĐS của công ty con.

Kết quả, NBB báo lãi sau thuế 177 tỷ đồng tăng 88% so với quý 2/2020. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, LNST đạt gần 210 tỷ đồng tăng 112% và hoàn thành 47% mục tiêu về LNST.

Trên thị trường, cổ phiếu NBB chốt phiên 9/9 đạt 34.900 đồng/cổ phiếu, so với đầu năm đã tăng 51% về thị giá.

Phương Linh