Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR): Tận dụng giá dầu tăng, quý 4 có lãi 1.246 tỷ đồng

Khoản lãi trong quý 4 không đủ để Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) thoát lỗ trong năm 2020 tuy nhiên giúp chỉ tiêu LNST lũy kế hết quý 4 mang dấu dương.

Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (UpCOM: BSR) đã công bố BCTC quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 17.134 tỷ đồng giảm gần 41% so với cùng kỳ năm ngoái, giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh nên lợi nhuận gộp đạt 1.371,5 tỷ đồng giảm 29% so với quý 4/2019.

Trong kỳ BSR thu về gần 172 tỷ đồng doanh thu tài chính tăng 4% so với cùng kỳ trong khi chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều đồng loạt giảm mạnh, hoạt động khác có lãi 5,6 tỷ đồng nên kết quả BSR lãi sau thuế 1.246,3 tỷ đồng giảm 24% so với năm 2019 trong đó LNST công ty mẹ đạt 1.254 tỷ đồng.

BSR cho biết trong quý 4/2020 giá dầu thi đã dần phục hồi và tăng từ mức 40,15 USD/thùng bình quân tháng 10/2020 lên 49,89 USD/thùng bình quân tháng 12/2020. Tuy nhiên khoảng cách giá dầu thô và giá sản phẩm thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước nên làm kết quả SXKD quý 4 giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên BSR đã tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD cũng như tận dụng kịp thời các cơ hội khi giá dầu tăng giúp quý 4/2020 kinh doanh có lãi.

Trước đó 9 tháng do tác động của dịch bệnh và cuộc chiến giá dầu, Lọc hóa dầu Bình Sơn ghi nhận doanh thu giảm 45% xuống 40.824 tỷ đồng, lỗ sau thuế hơn 4.094 tỷ đồng theo đó khoản lãi trong quý 4 chỉ đủ giúp BSR giảm lỗ năm 2020 xuống còn 2.809 tỷ đồng trong khi đó cùng kỳ lãi ròng 2.914 tỷ đồng, tuy nhiên khoản lãi quý 4 còn giúp LNST chưa phân phối lũy kế của BSR tính tới hết quý 4/2020 quay đầu có lãi 38 tỷ đồng.

Năm 2020, BSR đã điều chỉnh giảm mục tiêu doanh thu hợp nhất từ 80.686 tỷ đồng xuống 56.663 tỷ đồng, giảm 30% và để ngỏ kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Nhưng theo kế hoạch lợi nhuận ban đầu là 1.185 tỷ đồng. Như vậy BSR đã hoàn thành vượt 2,3% mục tiêu về doanh thu.

Được biết vào ngày 23/11, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc rút hồ sơ niêm yết cổ phiếu sau khi đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết hơn 3,1 tỷ cổ phiếu tại HNX ngày 29/5/2020. 

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết do những tác tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và biến động của giá dầu thế giới đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, BSR đã quyết định lùi lại kế hoạch niêm yết cổ phiếu để tập trung vào các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cốt lõi. BSR cho biết sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch và mục tiêu niêm yết cổ phiếu khi các điều kiện về thị trường chung và nội tại của công ty phù hợp hơn.

Trần Dũng