[Infographics] 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD

9 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 240,52 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 63,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Theo daibieunhandan.vn