Infographic: Sự nghiệp Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Sáng nay 8/4 tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Hồng Diên được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công thương.

Hồng Vân - Hoài Linh