INFOGRAPHIC: Hành trình trở thành Bộ trưởng trẻ nhất Chính phủ mới của ông Nguyễn Thanh Nghị

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Thanh Nghị được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Hồng Vân - Hoài Linh