Infographic: Chân dung 2 tân Phó thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành

Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó thủ tướng, sáng 8/4.

Hồng Vân - Hoài Linh