Hà Nội hiện có bao nhiêu tổ chức tín dụng?

Riêng năm 2020, tăng trưởng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội đạt 12,91% trong khi tăng trưởng tín dụng đạt 9,58%. Tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm chưa đến 2%.

Ngày 19/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng trên địa bàn Hà Nội năm 2021. 

Thông tin tại hội nghị cho biết, hiện nay, trên địa bàn TP. Hà Nội có 486 tổ chức tín dụng (TCTD), gồm trụ sở chính đến chi nhánh cấp I, với đủ các loại hình. Các TCTD trên địa bàn sắp xếp hợp lý mạng lưới đảm bảo hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Với mạng lưới rộng, số lượng TCTD nhiều, đa dạng các loại hình sở hữu, quy mô hoạt động ngành ngân hàng trên địa bàn Hà Nội chiếm khoảng 28% toàn quốc.

Năm 2020, nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng và chấp hành các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn. Đến 31/12/2020, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đạt 3.957.300 tỷ đồng, tăng 12,91% so với 31/12/2019.

Tổng dư nợ của các TCTD trên địa bàn đạt 2.314.506 tỷ đồng, tăng 9,58% so với 31/12/2019. Các chương trình tín dụng đạt kết quả tốt như: Dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 190.333 tỷ đồng, chiếm 9,09%; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 110.228 tỷ đồng, chiếm 5,27%; dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 395.541 tỷ đồng, chiếm 18,9%...

Đồng thời, các TCTD trên địa bàn cũng tích cực thực hiện công tác quản lý rủi ro thông qua hệ thống cảnh báo sớm, kịp thời phát hiện nguy cơ và xử lý các vấn đề trong hoạt động tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro. Đến 31/12/2020, nợ xấu của các TCTD trên địa bàn chiếm 1,91%/tổng dư nợ. Tình hình thanh khoản của các TCTD trên địa bàn đảm bảo.

Bên cạnh đó, các TCTD trên địa bàn triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản vay và xem xét cho khách hàng vay vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn vì thiên tai, dịch bệnh, trong năm 2020, Chi nhánh đã cắt giảm thời gian giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực quản lý ngoại hối và kinh doanh vàng; chỉ đạo các TCTD chủ động rà soát, thống kê dư nợ cho vay bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19; yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng và thực hiện báo cáo mức độ thiệt hại của khách hàng vay vốn do ảnh hưởng bởi dịch.

Công tác thanh tra, quản lý các TCTD và hoạt động ngân hàng cũng tiếp tục được thực hiện theo hướng thanh tra gắn kết chặt chẽ với công tác giám sát, từng bước kết hợp và áp dụng phương pháp thanh tra trên cơ sở rủi ro, hướng tới ngăn chặn, cảnh báo sớm các rủi ro.

Thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn TP. Hà Nội cũng đạt nhiều kiến quả đáng khích lệ. NHNN Chi nhánh đã tăng cường phối hợp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực dịch vụ công, thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử và kinh tế số trên địa bàn Thành phố, thành lập Tổ công tác thực hiện đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy xây dựng chính phủ điện tử…

Thanh Bình