ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM có người phụ trách mới

PGS Trần Lê Quan, Phó hiệu trưởng ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) được giao phụ trách nhà trường sau khi GS Trần Linh Thước thôi chức hiệu trưởng.

ĐH Quốc gia TP.HCM đã có công văn về nhân sự ĐH Khoa học Tự nhiên và trường Phổ thông Năng khiếu. Theo đó, ĐH Quốc gia TP.HCM giao PGS Trần Lê Quan, Phó hiệu trưởng ĐH Khoa học Tự nhiên phụ trách nhà trường và trường Phổ thông Năng khiếu từ ngày 15/3.

GS Trần Linh Thước, Hiệu trưởng nhà trường, sẽ kết thúc công tác vào ngày 15/3 do hết tuổi quản lý.

ĐH Quốc gia TP.HCM yêu cầu hai trường triển khai thực hiện quy trình kiện toàn chức danh hiệu trưởng của hai đơn vị theo quy định hiện hành.

PGS Trần Lê Quan. Ảnh: ĐH Khoa học Tự nhiên.

PGS Trần Lê Quan (sinh năm 1970), quê Đồng Tháp. Ông tốt nghiệp đại học và học thạc sĩ tại ĐH Kharkiv, Ukraine. Năm 2002, ông tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Hóa dược tại ĐH Y Dược Toyama (Nhật Bản). Ông Quan được công nhận chức danh phó giáo sư vào năm 2010.

Trước khi trở thành hiệu phó ĐH Khoa học Tự nhiên vào năm 2012, ông từng giữ trưởng khoa Hóa học ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM.

Minh Nhật