Đánh ghen, làm nhục người khác bị xử lý ra sao?

Người nào có hành vi xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác có thể bị phạt tiền đến 30 triệu đồng hoặc nặng hơn là phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm.

Phượng Nguyễn - Hoài Thanh