Đã đến thời điểm phải loại bỏ bếp than tổ ong

Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị trong đó có nội dung tiến tới không sử dụng than trong sinh hoạt ngay từ đầu năm 2021. Còn tại TP Hà Nội cũng đã có lộ trình về việc thay thế và loại bỏ bếp than tổ ong

Theo PV