Chính phủ không đồng ý cho nhập khẩu 37 toa tàu cũ của Nhật

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Lê Văn Thành về việc xuất nhập khẩu và khai thác 37 toa xe tự hành DMU đã qua sử dụng của Nhật Bản.

Cụ thế, Phó thủ tướng Lê Văn Thành không đồng ý nhập khẩu và khai thác 37 toa xe nêu trên như ý kiến của Bộ GTVT. Phó thủ tướng giao Bộ GTVT và các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 65 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đường sắt. 

Chính phủ không đồng ý nhập khẩu 37 toa tàu cũ của Nhật 

Trước đó, sau khi xin ý kiến của các bộ liên quan, Bộ GTVT đã tổng hợp và có báo cáo Chính phủ về đề xuất nhập khẩu và khai thác 37 toa xe của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 

Qua xem xét, Bộ GTVT nhận thấy 37 toa xe xin được nhập khẩu là các phương tiện đã qua sử dụng bị cấm nhập khẩu theo quy định. 

Theo quy định hiện hành, 37 toa xe nêu trên không được phép nhập khẩu do có năm sản xuất quá 10 năm, không được phép khai thác tại Việt Nam do đã có niên hạn sử dụng quá 40 năm.

Vũ Điệp