Chân dung Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai

Bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương vừa được phân công làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương kế nhiệm ông Phạm Minh Chính.

Chiều 8/4, Quốc hội họp phiên toàn thể thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Danh sách được Quốc hội phê chuẩn có tên bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Như vậy, theo danh sách được Quốc hội phê chuẩn Hội đồng bầu cử quốc gia, bà Trương Thị Mai giữ cương vị Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, kế nhiệm ông Phạm Minh Chính, người vừa được bầu giữ chức Thủ tướng.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, như vậy, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cụ thể, danh sách các nhân sự được Tổng Thư ký Bùi Văn Cương trình bày gồm:

 2 Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia:

1. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước.

8 nhân sự được phê chuẩn ủy viên Hội đồng:

1. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung Ương.

2. Ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị , Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên TƯ Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội.

4. Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên TƯ Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội.

5. Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

6. Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

7. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư.

8. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch TƯ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Hồng Vân - Hương Xuân