Chân dung tân Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Tại hội nghị thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Kim Sơn được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hồng Vân - Hoài Linh